• 2810 302 700 - 2810 302 710
  • ckurology@gmail.com

Το επιστημονικό έργο του κ.Χόνδρου περιλαμβάνει δημοσιεύσεις εργασιών και άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά κυρίως του εξωτερικού, παρουσιάσεις εργασιών σε διεθνή συνέδρια και δεκάδες παρουσιάσεις στον Ελλαδικό χώρο. Επίσης ο κ.Χόνδρος έχει συγγράψει 2 προσωπικά επιστημονικά βιβλία και έχει συμμετάσχει στην συγγραφή ακόμη ενός. Δείτε παρακάτω στον αναλυτικό κατάλογο:


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Περιοδικά peer-reviewed (20)

1. Chondros K, Perysinakis I, Kountourakis E, Chondros N. Which Needle in which Trocar? A Mathematical-Theoretical Approach. Hellenic Journal of Surgery 2019;91:125–8. doi:10.1007/s13126-019-0519-x

2. Chondros K, Giovis G, Perysinaki G, Giannou S, Ioannidou E. Severe pyonephrosis associated with spontaneous subcapsular renal hematoma. International Journal of Medical Reviews and Case Reports 2019;3(12):931-932. doi: 10.5455/IJMRCR.Severe-pyonephrosis-63693

3. Giovis G, Panagiotopoulou G, Vlachopanos G, Chondros K. Individualized management of extraperitoneal bladder perforation after transurethral resection of bladder tumor : a report of two distinct cases. International Surgery Journal 2019;6:3826–9. doi:10.18203/2349-2902.isj20194449

4. Chondros K, Klambatsas A, Graikos K, Dimasis N. Diagnostic assessment of hematuria from the ileal conduit of a patient with a history of radical cystoprostatectomy and nephroureterectomy: A case report. International Journal of Medical Reviews and Case Reports 2019;3(2):74-77. doi:10.24911/ejmcr/173-1543438037

5. Chondros K. Pink urine syndrome: a rare clinical presentation. International Journal of Medical Reviews and Case Reports 2019;3(6):362-363. doi:10.5455/IJMRCR.pink-urine-syndrome

6. Chondros K, Mari V, Lianeris G, Ηatzikosta S, Kalogridaki M, Graikos K. Accidental prostatic stone finding after urinary catheterization failure during hernia surgery. International Surgery Journal 2019;6:296-8. doi: 10.18203/2349-2902.isj20185491

7. Chondros K, Konsolakis I, Graikos K. Young Woman with a Foreign Body into the Bladder. Clinical Medical Image Library 2018;4:125. doi.org/10.23937/2474-3682/1510125

8. Chondros K, Graikos K, Klambatsas A, Dimasis N. Extensive anogenital warts: a multidisciplinary surgical management. Pan African Medical Journal 2018;30:227. eCollection 2018. PubMed PMID: 30574245; PubMed Central PMCID: PMC6295299. doi:10.11604/pamj.2018.30.227.16448.

9. Chondros K, Kountourakis E, Kalogridaki M, Grekos K. Laparoscopic right varicocelectomy for chronic scrotal pain. AME Case Reports 2018;2:37. eCollection 2018. PubMed PMID: 30264033; PubMed Central PMCID: PMC6155635. doi:10.21037/acr.2018.07.03.

10. Chondros K, Siebra M, Hoarau N, Menard J, Bryckaert P-E, Mandron E. Laparoscopic 3D-vision radical prostatectomy: A case series study on perioperative outcomes. European Urology Supplements 2018;17:e1866. doi: 10.1016/S1569-9056(18)32284-X

11. Chondros K, Hoarau N, Menard J, Bryckaert PE, Mandron E. From candlelight to digital imaging cystoscopy: A comprehensive review of bladder’s endoscopy evolution. Hellenic Urology 2017;29:26–33.

12. Giovannopoulou E, Chondros K. A technique for non-deflating balloon catheter removal in female patients. Pan African Medical Journal 2017;26:222. eCollection 2017. PubMed PMID: 28690736; PubMed Central PMCID: PMC5491744. doi:10.11604/pamj.2017.26.222.12291.

13. Chondros K, Kazoulis S, Chrysanthakopoulos G, Tamiolakis D, Kalogeraki A, Tzardi M, Heretis I, Mavromanolakis E, Chondros N, Zoras O, Chalkiadakis G, Mamoulakis C. 212 White light imaging vs Storz Professional Image Enhancement System (SPIES) cystoscopy during follow up of patients submitted to WLI-transurethral resection of non-muscle-invasive bladder cancer: Preliminary results of a bicenter randomized diagnostic. European Urology Supplements 2016;15:e212. doi: 10.1016/S1569-9056(16)60214-2

14. Chondros K, Chondros N. Recurrent testicular torsion after orchidopexy. Pan African Medical Journal 2015;20:190. eCollection 2015. PubMed PMID: 26113921; PubMed Central PMCID: PMC4469514. doi: 10.11604/pamj.2015.20.190.6417.

15. Chondros K, Heretis I, Papadakis M, Bozionelou V, Mavromanolakis E, Chondros N, Mamoulakis C. Dedifferentiated paratesticular liposarcoma with osseous metaplasia. Case Reports in Urology 2015;2015:965876. PubMed PMID: 25960913; PubMed Central PMCID: PMC4415670. doi: 10.1155/2015/965876.

16. Chondros Κ, Karpathakis Ν, Heretis Ι, Mavromanolakis Ε, Chondros N, Sofras F, Mamoulakis C. Validation of revised Epstein's criteria for insignificant prostate cancer prediction in a Greek subpopulation. Hippokratia 2015;19(1):30-3. PubMed PMID: 26435643; PubMed Central PMCID: PMC4574582.

17. Chondros K, Karpathakis N, Tsetis D, Sofras F, Mamoulakis C. Systemic thrombolysis with the use of tenecteplase for segmental acute renal infarction potentially associated with multiple thrombophilic gene polymorphisms. Hippokratia 2014;18(1):67-70. PubMed PMID: 25125956; PubMed Central PMCID: PMC4103046.

18. Chondros K, Tzoulakis S, Georgiou G, Giannikaki L, Anezinis P. Blue Nevus of the Prostate in Needle Biopsy Specimen. Scholars Journal of Medical Case Reports 2014;2:625–8. doi: 10.1016/S1569-9056(13)62113-2

19. Chondros K, Heretis I, Chondros N. A Rare Case of Calculi-related Αcute Pyelonephritis by Raoultella ornithinolytica. Scholars Journal of Medical Case Reports 2014;2:557–9.

20. Sakkas P, Chondros K, Karpathakis N, Georgopoulos I, Heretis I, Chondros N, Mavromanolakis E, Mamoulakis C, Sofras F. Ratification of revised Epstein Criteria for insignificant prostate cancer in population of Crete. European Urology Supplements 2013;12:e1289. doi: 10.1016/S1569-9056(13)62214-9

Περιοδικά non-peer-reviewed (1)

1. Χόνδρος Κ. Η θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού. Σύγχρονη Ουρολογία 2014;40:17–23.ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Χόνδρος Κ. Σημειώσεις Φαρμακολογίας για Βοηθούς Γενικής Νοσηλείας. e-book. Ρέθυμνο 2019. ISBN: 978-618-00-0840-1

2. Χόνδρος Κ. Βιοψία όρχεως: Πότε και πως. Διπλωματική εργασία ΠΜΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ». Αλεξανδρούπολη 2017

3. Χόνδρος Κ. ΚΕΦ ΙV - Νοσήματα των νεφρών και της ουροδόχου κύστεως. «ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ», Ιεράπετρα: Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας; 2013, p. 128–47. ISBN : 978-618-80409-0-8ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Διεθνή Συνέδρια (8 ανακοινώσεις)

36TH WORLD CONGRESS OF ENDOUROLOGY, 20-23 SEPTEMBER 2018, PARIS, FRANCE
Laparoscopic artificial urinary sphincter implantation in women: update on 13 years experience in a single center.
Pedro Costa1, Damiano Bracchitta2, Kostas Chondros3, Carlos Ferreira4, Johann Ménard5, Pierre-Emmanuel Bryckaert5, Éric Mandron5
1Urology resident, Urology Department, Clinique du Pré, Le Mans, France, V.N.Gaia, Porto, Portugal
2Urology Department, Clinique du Pré, Le Mans, France, Pisa, Toscana, Italy
3Department of Urology, University General Hospital of Heraklion, University of Crete Medical School, Heraklion, Greece
4Urology Department, Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Hospital Pedro Hispano, Portugal, Matosinhos, Porto, Portugal
5Urology Department, Clinique du Pré, Le Mans, France, Le Mans, Pays de la Loire, France

33RD ANNUAL EAU CONGRESS, 16-20 MARCH 2018, COPENHAGEN, DENMARK
Laparoscopic 3D-vision radical prostatectomy: A case series study on perioperative outcomes (poster P100)
Kostas Chondros, Marcos Siebra, Nicolas Hoarau, Johann Menard, Pierre-Emmanuel Bryckaert, Eric Mandron
Department of Urology, Surgical Clinic Du Pre, Technopole Universite, Le Mans, France

INTERNATIONAL CONTINENCE SOCIETY 47TH ANNUAL MEETING, 12-15 SEPTEMBER 2017, FLORENCE, ITALY
Laparoscopic implantation of artificial urinary sphincter in women. An update on a 12year-long single center's experience
Chondros K1, Ferreira C2, Bryckaert P1, Menard J1, Mandron E1
1Department of Urology, Surgical Clinic Du Pre, Technopole Universite, Le Mans, France,
2Department of Urology, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Portugal

EAU 31st ANNUAL CONGRESS, 11-15 MARCH 2016, MUNICH, GERMANY
White light imaging vs Storz Professional Image Enhancement System (SPIES) cystoscopy during follow up of patients submitted to WLI-transurethral resection of non-muscle-invasive bladder cancer: Preliminary results of a bicenter randomized diagnostic trial
Chondros K.1, Kazoulis S.2, Chrysanthakopoulos G.2, Tamiolakis D.3, Kalogeraki A.3, Tzardi M.3, Heretis I.1, Mavromanolakis E.1, Chondros N.1, Zoras O.4, Chalkiadakis G.5, Mamoulakis C.1
1University General Hospital of Heraklion, Dept. of Urology, Heraklion, Greece,
2General Hospital of Chania St. George, Dept. of Urology, Chania, Greece,
3University General Hospital of Heraklion, Dept. of Pathology-Cytopathology, Heraklion, Greece,
4University General Hospital of Heraklion, Dept. of Surgical Oncology, Heraklion, Greece,
5University General Hospital of Heraklion, Dept. of General Surgery, Heraklion, Greece

5TH INTERNATIONAL MEETING “CHALLENGES IN ENDOUROLOGY AND FUNCTIONAL UROLOGY” (CIE), 28-30 JUNE 2015, PARIS, FRANCE
Subjective image quality assessment of a novel endoscopic image enhancement system of the bladder: preliminary results of a nation-wide survey study (Poster P55)
K. Chondros, P. Gorgoraptis, I. Heretis, E. Mavromanolakis, N. Chondros, C. Mamoulakis
Department of Urology, University General Hospital of Heraklion, University of Crete Medical School, Heraklion, Greece

Prone position and full bladder improve shockwave lithotripsy outcome of distal ureteral stones (Poster P72)
P. Gorgoraptis, K. Chondros, I. Heretis, E. Mavromanolakis, N. Chondros, C. Mamoulakis
Department of Urology, University General Hospital of Heraklion, University of Crete Medical School, Heraklion, Greece

EAU 9TH SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING (SEEM), 1-3 NOVEMBER 2013, THESSALONIKI, GREECE
Blue Nevus of the Prostate (Poster S80)
Chondros K., Tzoulakis S-E., Georgiou G., Giannikaki L., Anezinis P.
Urology Department, General Hospital of Heraklion Vnizeleio-Pananeio

Ratification of revised Epstein's Criteria for insignificant Prostate Cancer in population of Crete (Poster S181)
Sakkas P. , Chondros K. , Karpathakis N. , Georgopoulos I. , Heretis I. , Chondros N. , Mavromanolakis E. , Mamoulakis C. , Sofras F.
Urology Department, University General Hospital of HeraklionΕλληνικά Συνέδρια (39 ανακοινώσεις)